WAHINE RARANGA

WAHINE RARANGA

Hutia te rito o te harakeke

Kei hea te komako e kō?

Kī mai ki ahau

He aha te mea nui?

Māku e kī atu

 

He tangata, he tangata, he tangata, hī!

 

If you pluck out the centre shoot of the flax

Where will the bellbird sing?

If you ask me

What is the most important thing in the world?

I will reply

 

People, people, people!.

Size

©2018 by Maori Artist.
Proudly created by Those Who Wander Design